Stacks Image 79

Siberian Husky valpar Kull 1 V.37 & kull 2 V.40

Kontakta mig för mer information
Shiba valpar är planerade vintern -18/-19 och sommaren -19 kullarna är fullbokade, men hör gärna av er ändå

Stacks Image 81
Stacks Image 66
Stacks Image 68


Jag följer Svenska Kennelklubben regler, det innebär att alla valpar får med sig:
- Dolda fel försäkring i 3 år
- Registrerade i Svenska Kennelklubben
- Vaccinerade
- Chipmärkta
- Veterinär besiktigad med intyg som inte är äldre än 7 dagar
- SKK Köpekontrakt
- Avmaskade 4 ggr
- Mitt Agria ombud kontaktar er ang valpens försäkring i god tid innan leverans
- Start paket från Agria
- Start paket från foderbolaget med maten valpen är van att äta
- Leksaker kullen haft o lekt med brukar jag dela upp och skicka med så doften från mamma/syskon/oss finns med dom i flytten.
- Mat/vaccinering/avmaskning schema
- Tips o råd, bilder på valparna/föräldrarna i kullen , rasstandard, finns på ett USB minne som följer med.
- Information om rasen och rasklubben
- Och självklart livslång support! jag är väldigt mån om mina valpar och vill gärna ha kontakt och hjälper gärna till om ni behöver det.
- Enligt SKK regler lämnas inga garantier.I follow the Swedish Kennel Club rules, which means that all puppies will bring:

- Hidden wrong insurance for 3 years
- Registered in the Swedish Kennel Club, (Exported dogs have Export pedigree)
- Vaccinated
- chipmarked
- Veterinary inspector with certificate not older than 7 days
- SKK Purchase Contract, (in English for exported dogs)
- Masked 4 times
- My Agria agent is contacting the puppy's insurance in good time before delivery
- Start package from Agria
- Start the package from the feed company with the food the puppy is used to eating
- Toys the litter had been played with, I usually divide and send with the smell of mother / siblings / us with them in the move.
- Food / vaccination / masking schedule
- Tips and hints, pictures of the puppies / parents in the litter, breed standard, can be found on a USB flash drive included.
- Information about the breed and the club
- And of course lifelong support! I am very fond of my puppies and would like to have contact and I will gladly help if you need it.
- According to SKK rules no guarantees are given.